WRS-GS-1402 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny (gw), Książenice
Pow. całkowita [m2] 704,0 m²
Cena 89000 PLN (126.42 PLN / m²)
Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki budowlanej usytuowanej wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i działek niezabudowanych w Książenicach.
Parcela o powierzchni 704m2 i wymiarach, szerokość ok. 16 m i długość ok 45 m. Media tj. woda i prąd na sąsiedniej parceli. Dojazd drogą gminną -częściowo asfaltową , a częściowo służebność droga  gruntowa.

Tereny mieszkaniowe z dużym udziałem zieleni oznaczone symbolem MZ.

Na terenach dopuszcza się również :

1) realizację zabudowy zagrodowej,

2) realizację zabudowy gospodarczej i pomocniczej związanej z zabudową mieszkaniową,

3) realizację funkcji usługowej ( rzemiosło, handel, gastronomia), której uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

4) obiekty użyteczności publicznej,

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

Na terenach obowiązuje zakaz:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń o uciążliwym oddziaływaniu na otoczenie w tym: baz, myjni samochodowych, stacji paliw płynnych itp.,

2) realizacji garaży zbiorowych,

3) zwałowania odpadów przemysłowych,

4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, magazynowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi.

Na terenach ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) forma projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz,

2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym wraz z możliwością podpiwniczenia do wysokości 1,0 m nad poziom terenu; dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 30- 40o , budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji,

3) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze, garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujące bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym,

4) minimum 70% powierzchni działek przeznacza się pod zieleń,

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej ( w tym możliwość korzystania z indywidualnego źródła ciepła),

2) odprowadzenie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej,

3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury wymienionej w ust.6 pkt.2 przewiduje się odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub dopuszcza się przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska,

4) dostawy ciepła dla celów grzewczych ze źródeł spełniających obowiązujące wymogi ochrony środowiska

 

Dobra lokalizacja w pobliżu szkoła, przedszkole, sklepy, Kościół oraz przystanek autobusowy.
Zapraszamy na prezentację!


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń

Podobne oferty
zwiń
WRS-GS-1027
Czerwionka-Leszczyny (gw), Palowice
Działka, na sprzedaż
, 2655.00 m²
Cena: 95000.00 PLN
WRS-GS-2283
Czerwionka-Leszczyny (gw), Bełk
Działka, na sprzedaż
, 1300.00 m²
Cena: 94000.00 PLN

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego