WRS-BS-2436 Obiekt na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny (gw), Stanowice
Pow. całkowita [m2] 3 491,0 m²
Cena 1700000 PLN (486.97 PLN / m²)
DUŻA DZIAŁKA USŁUGOWA W STANOWICACH, ŚWIETNA LOKALIZACJA!!
OFERTA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W NASZYM BIURZE NIERUCHOMOŚCI !!Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki o powierzchni 3491 m, która mieści się na terenie gminy Czerwionka- Leszczyny w sołectwie Stanowice przy ul. Żorskiej.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego parcela oznaczona jest symbolem  U- co oznacza, że jest to
teren zabudowy usługowej.


Dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się przeznaczenie podstawowe:
1)
usługi nieuciążliwe  z wyłączeniem usług: oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i społecznej;

2)
usługi z zakresu obsługi komunikacji, w tym w szczególności: stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, salony samochodowe.

2.
Obowiązują zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)
ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,

2) nakaz zachowania rowu melioracyjnego, z dopuszczeniem jego korekty przebiegu lub przekrycia pod warunkiem zachowania ciągłości i drożności rowu melioracyjnego;
3)
minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 2000 m2.

3.
Obowiązują parametry i wskaźniki zagospodarowania:

1)
maksymalny wskaźnik zabudowy 0,50;

2)
intensywność zabudowy od 0,1 do 1,2;

3)
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 13,5%.

4. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1)
maksymalna wysokość budynków 12,0m;

2)
maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 3;

3)
maksymalna wysokość obiektów budowlanych 16m;

4)
dachy:

a)
płaskie,

b)
spadziste symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15-45°,

c)
łukowe lub inne krzywoliniowe.

5. Obowiązują zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 2000m2;
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej:
a) od strony DW924 i DW925 50m,
b) od strony ulicy Żorskiej (starej) 25m.
Na działce znajduje się budynek mieszkalny, do którego podłączone są wszystkie media; prąd, woda i gaz.
Parcela doskonała pod inwestycję, prowadzenie usługi, własnej działalności. Dojazd do działki drogą gminną. Działka bardzo dobrze zlokalizowana, ok. 600 m do wjazdu na A1, świetne połączenie z Rybnikiem.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz umówienia się na prezentacje nieruchomości.


Nieruchomość
rozwiń

Pomieszczenia
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego