WRS-GS-2415 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny (gw), Stanowice
Pow. całkowita [m2] 849,0 m²
Wymiary działki 41x21 m
Cena 165000 PLN (194.35 PLN / m²)
Przedstawiamy ofertę sprzedaży  działki budowlanej w sąsiedztwie domów jednorodzinnych i   w gminie Czerwionka Leszczyny / obręb Stanowice na terenie poza wpływami eksploatacji górniczej !!!

Działka w 1 linii zabudowy , o wymiarach : szerokość ok. 41 m i długość ok. 21 m.
Media: woda i prąd na działce ( założone liczniki) , gaz w granicy działki (możliwość podłączenia), szambo jednokomorowe, zbiornik na deszczówkę  6000 l.
Droga dojazdowa do działki uregulowana - droga gminna asfaltowa.

Działka z aktualnym pozwoleniem na budowę ( wydane w 2019 roku) oraz z dokumentacją budowlaną i projektem " BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM DWUSTANOWISKOWYM " o powierzchni  całkowitej 236,45 m2 oraz użytkowej 155,96 m2.

Budynek murowany,  parterowy o następującym układzie pomieszczeń :
- Salon 33m2
- 3 pokoje ( 17,86 m2, 16,68 m2 i 14,32 m2)
- kuchnia 12,88 m2 + spiżarnia 3,19 m2
- łazienka 12,16 m2
- wc 3,60 m2
- pomieszczenie gospodarcze 15,32 m2
- garaż 39 m2


Zgodnie z obowiązującym P.Z.P. parcela o symbolu planu M2-
 
tereny mieszkaniowo usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi.
Na terenach tych dopuszcza się:
- realizację budynków, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o nieuciążliwym
oddziaływaniu na otoczenie,
- realizację funkcji usługowej takiej jak: handel, gastronomia, rzemiosło itp., o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,
- realizację budynków pomocniczych i gospodarczych, garaży

Na terenach tych obowiązuje zakaz:
- budowy i użytkowania obiektów i urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności w tym między innymi: baz, składów itp.,
- budowy i użytkowania obiektów inwentarskich,
- realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi.

Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenów :
- forma nowo – projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do cech i detalu architektury regionalnej , a w szczególności formy dachu spadzistego /kąt nachylenia 30-40o/, zaleca się krycie połaci dachowych dachówką, budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji.
- ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszami użytkowymi; istnieje możliwość podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu,
- ustala się maksymalną wysokość budynków pomocniczych, gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze oraz garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujących bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym,
- minimum 40% powierzchni działek winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
- usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z przepisów szczególnych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacyjnej oraz terenów leśnych.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej; istnieje możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła,
- odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej,
- w przypadku braku niezbędnej infrastruktury zapewniającej możliwość odprowadzenia ścieków przewiduje się zastosowanie zbiornika bezodpływowego lub przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami higieniczno – sanitarnymi w tym względzie,
- dostawy energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia z sieci kablowej z dopuszczeniem z sieci napowietrznej na obrzeżach terenów,
- zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno – bytowych z preferencją źródeł przystosowanych do paliwa gazowego i oleju opałowego ekologicznego.

Bardzo korzystna lokalizacja. W pobliżu znajduje się liczne tereny zielone jak również  sklepy, komunikacja miejska , Szkoła i przedszkole w odległości ok. 1,5 km od nieruchomości. Niedaleko zjazd na autostradę A1 (ok. 4km).
Zapraszamy na prezentację!!!


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń

Podobne oferty
zwiń
WRS-GS-2337
Czerwionka-Leszczyny (gw), Bełk
Działka, na sprzedaż
, 1501.00 m²
Cena: 167000.00 PLN

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego