WRS-GS-2333 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny (gw), Książenice
Pow. całkowita [m2] 1 509,0 m²
Wymiary działki 20X75 m
Cena 93000 PLN (61.63 PLN / m²)
Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki częściowo rolniczo - osadniczej ( ok. 1400 m2) , a częściowo teren zielony. Działka z prawem do zabudowy, usytuowanej wśród niskiej zabudowy nowych domów jednorodzinnych i dziełek niezabudowanych, w Książenicach .
Do sprzedaży działka w 4 linii zabudowy , o wymiarach : szerokość ok. 20 m i długość ok. 75 m. Front działki  od zachodu.
Media takie jak woda i  prąd w granicy działki.
Droga dojazdowa do działki uregulowana - droga gminna asfaltowa oraz droga wewnętrzna ( nie utwardzona)  , współwłasność.

Nieruchomość gruntowa w trakcie podziału geodezyjnego ( termin zakończenia ok. 04.2021 rok), powierzchnia działki może trochę ulec zmianie . W  sąsiedztwie posiadamy działki od 1500- 1730 m2 w cenach od 80 000- 125 000 zł.
już teraz możesz zarezerwować dla siebie miejsce na własne " M" !!!


Zgodnie z obowiązującym PZP:

1. Tereny rolniczo-osadnicze oznaczone symbolem RO, dla których w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się :
1) adaptację rozbudowę, przebudowę oraz budowę obiektów mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych i składowych związanych z obsługą przylegających terenów rolnych,
2) adaptację, rozbudowę, przebudowę oraz budowę siedlisk specjalistycznych gospodarstw rolniczych /zbożowe, hodowlane, ogrodniczo - sadownicze/, których uciążliwość nie wykracza poza teren przeznaczony do ich realizacji,
3) realizację zabudowy zagrodowej.
2. Na terenach dopuszcza się:
1) uprawy polowe, pastwiska,
2) realizację przetwórni i hurtowni rolno-spożywczych, rzemiosła spożywczego o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki,
3) realizację obiektów handlu, gastronomii i rzemiosła służących obsłudze funkcji
podstawowej o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki,
4) realizację urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych,
przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa,
5) realizację dróg dojazdowych służących obsłudze funkcji przedmiotowych terenów
6) lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Na terenach tych obowiązuje zakaz:
1) realizacji wszelkich obiektów budowlanych, oraz ich użytkowania, które są niezgodne z funkcją rolniczą strefy lub nie służą jej obsłudze,
2) realizacji baz, składowisk, wysypisk odpadów.
4. Na terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) maksymalna wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać 1,5 kondygnacji,
2) zabudowa mieszkaniowa powinna być kształtowana w nawiązaniu do otaczających obiektów i architektury regionalnej przy maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych równej 2 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym;
zaleca się dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 30-40 ,
budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji.
3) ustala się minimalną wielkość działek równą 1 500 m
4) charakter dojazdu do zabudowy winien spełnić obowiązujące wymogi komunikacyjne, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej ,
5) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga możliwości zapewnienia
niezbędnych mediów z dopuszczeniem stosowania indywidualnego źródła ciepła oraz indywidualnego sposobu unieszkodliwiania
ścieków bytowych (w przypadku braku sieci kanalizacyjnej) zgodnego
z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska; obowiązuje zakaz
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,
6) ogrzewanie budynków za pomocą źródeł spełniających aktualne wymogi ochrony środowiska.

Piękna lokalizacja w sąsiedztwie lasu, odpowiednia dla osób ceniących cisze i spokój, Zapraszamy na prezentację!!!
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie !!!


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń

Podobne oferty
zwiń
WRS-GS-1027
Czerwionka-Leszczyny (gw), Palowice
Działka, na sprzedaż
, 2655.00 m²
Cena: 95000.00 PLN
WRS-GS-2298
Czerwionka-Leszczyny (gw), Książenice
Działka, na sprzedaż
, 1502.00 m²
Cena: 88000.00 PLN
WRS-GS-2335
Czerwionka-Leszczyny (gw), Książenice
Działka, na sprzedaż
, 1534.00 m²
Cena: 85000.00 PLN

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego