WRS-GS-2270 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny, Leszczyny
Przeznaczenie działki rolna
Pow. całkowita [m2] 46 133,0 m²
Wymiary działki 35x1000 m
Cena 595000 PLN (12.90 PLN / m²)

Przedstawiamy ofertę sprzedaży nieruchomości rolnej ( składającej się z 8 działek przylegających do siebie )  położonej w Leszczynach w okolicy ulicy Żorskiej. Parcela usytuowana w sąsiedztwie  niskiej zabudowy jednorodzinnej oraz gruntów rolnych, uprawnych.

Według PZP większość działki ok .4 ha oznaczona symbolem R1:
podstawowe przeznaczenie gruntów pod działalność rolniczą w formie gospodarki zbożowej, ogrodniczej i sadowniczej.

- Na terenach tych dopuszcza się:
* realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
*realizację urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych, dla potrzeb rolnictwa,
* realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

- Na terenach obowiązuje zakaz:
* realizacji wszelkich obiektów kubaturowych w tym ośrodków produkcji polowej i zwierzęcej,
*składowania odpadów,
* użytkowania terenów powodujących utratę zdolności produkcyjnej gruntów rolnych,
*podnoszenia poziomu gruntu powyżej 1 m w stosunku do naturalnego poziomu terenu

Pozostała powierzchnia działki oznaczona symbolem E2- tereny przewietrzania
 gdzie dopuszcza się:


* budowę dróg przy zachowaniu istniejącego ukształtowania terenu strefy oraz
zachowaniu swobodnego spływu mas powietrza wzdłuż dolin rzek i potoków,
* rolnicze użytkowanie zieleni łęgowej,
* budowę i odbudowę stawów hodowlanych,
* realizację ścieżek spacerowych i rowerowych przy zastosowaniu materiałów bezpiecznych ekologicznie oraz urządzeń sportu i rekreacji takich jak boiska sportowe o nawierzchni trawiastej realizowanych na obrzeżach przedmiotowych terenów,
* budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku braku możliwości ich realizacji poza przedmiotowymi terenami,
* realizację zieleni urządzonej z dopuszczeniem zieleni wysokiej na obrzeżach
przedmiotowych terenów w miejscach, gdzie nie będzie to tworzyło przegród dla spływu mas powietrza
Na terenach obowiązuje zakaz:
* realizacji budynków mieszkalnych i gospodarczych wolno – stojących oraz ośrodków produkcji polowej i zwierzęcej a także innych obiektów i urządzeń
* realizacji obiektów i urządzeń tworzących bariery i przegrody na kierunku spływu mas
powietrza,
* zwałowania odpadów przemysłowych,
* prowadzenia robót ziemnych powodujących podniesienie poziomu gruntu rodzimego
za wyjątkiem robót związanych z budową urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych,

Do tej pory parcela o powierzchni 33178 m2 uprawiana, żyzna ( klasa użytku , IVa, IVb i V), a pozostały teren to tereny zielone  ( klasa użytku ŁIV i RV).
W studium PZP przewidziano zmianę części terenu ok. 1000 z2 na  tereny mieszkaniowe.

Działka w kształcie przybliżonym do  prostokąta, Od frontu około 35 m szeroka.
Dojazd uregulowany droga gminna asfaltowa oraz wewnętrzną drogą - służebność , częściowo utwardzona , a częściowo polna .Oferta skierowana głównie do osób z uprawnieniami Rolnika !!!
Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie !!!
Zapraszamy na prezentację!!!


 

Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

 Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń

Podobne oferty
zwiń
WRS-GS-2642
Czerwionka-Leszczyny, Leszczyny
Działka, na sprzedaż
, 9016.00 m²
Cena: 630000.00 PLN

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego