WRS-GS-2700 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny, Leszczyny
Przeznaczenie działki budowlano - rolna
Pow. całkowita [m2] 2 545,0 m²
Wymiary działki 18/135 m
Cena 190000 PLN (74.66 PLN / m²)
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki znajdującej się w urokliwym miejscu, obfitującym w ciszę i spokój z dala od miejskiego zgiełku.

Parcela o powierzchni 2545 m2 położona jest na granicy Leszczyn, a Stanowic wśród luźnej zabudowy domów jednorodzinnych oraz działek niezabudowanych.

Działka w Miejscowym Palnie zagospodarowania przestrzennego częściowo oznaczona symbolem 9UMN co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowo- mieszkaniowej jednorodzinnej (powierzchnia ok. 1100 m2), w drugiej części o symbolu 3R- teren rolniczy (ok. 1445 m2).
Wymiary parceli, od frontu ok. 18 m na ok. 135 m.
Dojazd do działki stanowi nieodpłatna i bezterminowa służebność drogi o zmiennej szerokości; 2, 50 m oraz 3, 00 m.
Media tj. woda, prąd i gaz, znajdują się w drodze dojazdowej do działki.UCHWAŁA NR XLIX/540/18RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r.
§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1UMN do 9UMN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa obejmująca usługi:
- społeczne,
- konsumpcyjne,
- handlu detalicznego,

- administracyjno-biurowe,
- turystyczne,
- sportu i rekreacji;
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) garaże,
b) budynki gospodarcze,
c) miejsca postojowe;
d) dojazdy, dojścia,
e) drogi pożarowe,
f) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,
g) zieleń urządzona,
h) infrastruktura techniczna,
i) obiekty małej architektury.
3) Ustalone w przeznaczeniu podstawowym kategorie przeznaczenia terenu mogą być realizowane w formie:
zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 15% terenu działki budowlanej;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,05,
b) maksymalny 1,0,
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków: do 3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 14,5 m,
b) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 6 m,
c) wysokość obiektów małej architektury: nie więcej niż 3,5 m,
d) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m,
6) kształt dachu:
a) wielospadowy, dwuspadowy symetryczny o nachyleniu połaci 15° - 45°,
b) dla garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o nachyleniu połaci dachowej od 2°- 15°;
7) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu i szarości;
8) kolorystyka elewacji: tonacja jasnych kolorów pastelowych;
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 700 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2,
c) dla zabudowy szeregowej: 350 m2.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna wielkość powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 700 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2,
c) dla zabudowy szeregowej: 350 m2;
2) minimalna szerokość frontu działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 12 m,
c) dla zabudowy szeregowej: 6 m.
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20o.

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1R do 7R ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) zakaz:
a) niszczenia zakrzewień i zadrzewień śródpolnych,
b) zabudowy.
2) nakaz:
a) uwzględnienia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu określonych w § 9,
b) utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych.Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.
* Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń

Podobne oferty
zwiń
WRS-GS-2520
Czerwionka-Leszczyny, Czuchów
Działka, na sprzedaż
, 3332.00 m²
Cena: 190000.00 PLN

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego