WRS-GS-2616 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny, Dębieńsko
Przeznaczenie działki mieszkaniowa jednorodzinna
Pow. całkowita [m2] 1 203,0 m²
Wymiary działki 26 x 45 m
Cena 157000 PLN (130.51 PLN / m²)
Urokliwa działka budowlana w Dębieńsku!!
Tylko w naszym biurze!!

Prezentujemy ofertę sprzedaży działki budowlanej usytuowanej wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i działek niezabudowanych, w spokojnej dzielnicy Czerwionki - Dębieńsku.
Parcela o powierzchni 1203 m2 i wymiarach od frontu 26 m na 45 m.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar znajduje się na terenach MN co oznacza, iż jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Media: prąd znajduje się w pobliżu, natomiast woda i gaz biegnie w głównej ul. Furgoła około 100/150 m od działki.


W sąsiedztwie znajdują się jeszcze jedna działka budowlana:

* parcela o pow. 913 m za cenę 119 000 zł.

 
1.
Dla terenów oznaczonych w MPZP (UCHWAŁA NR XXIX/375/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r.) na rysunku planu: dla działek oznaczonych symbolem D48.MN, D49.MN, ustala się:
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) lokali usługowych – nieuciążliwych z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych, o udziale powierzchniowym zgodnym
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz. 1623 z późn. zm.);
b) budynków gospodarczych;
c) trenowych obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;
d) ścieżek rowerowych;
e) obiektów małej architektury;
f) dojazdów, miejsc do parkowania i garaży;
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
h) zieleni urządzonej;
2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w układzie wolno stojącym i bliźniaczym;
3) maksymalna wysokość, liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu zabudowy:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej:
- dla terenów pozostałych: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 10,5 m
b) mieszkaniowej rezydencjonalnej:
- dla  terenów pozostałych: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż12,5 m ;
c) gospodarczej i garażowej: 5 m;  
4) dopuszcza się możliwość podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu.
5) intensywność zabudowy;
c) maksymalna dla terenów pozostałych:
- zabudowy jednorodzinnej: 0,4;
- zabudowy rezydencjonalnej: 0,3;
d) minimalna – 0,05;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej dla zabudowy:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej
- dla terenów pozostałych: 40%
b) mieszkaniowej rezydencjonalnej:
- dla terenów pozostałych: 30%;
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej
- dla terenów pozostałych: 40%;
b) mieszkaniowej rezydencjonalnej: 50%;
8) geometria dachów:
a) płaskie,
b) dwuspadowe i wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych;
c) dachy jednospadowe dla budynków gospodarczych i garaży;
d) dla dachów spadzistych dopuszcza się nachylenie w zakresie 300 – 400 i usytuowane kalenicą równolegle
do przylegającej działki, ulicy lub do ciągu pieszo-jezdnego;
e) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach;
9) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu lub szarości;
10) dla dachów jednospadowych, dwuspadowych oraz wielospadowych stosowanie pokrycia dachów w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;
11) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;
12) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
13) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków
zlokalizowanych na tych samych działkach budowlanych;
14) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:
a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w – 40% (rozliczanych w ramach jednego segmentu
ogrodzenia);
c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80 m;
15) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i rezydencjonalnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);
b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca
postojowe na jeden lokal użytkowy;
c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:
- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;
- garaży;
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości pod zabudowę:
a) mieszkaniową w układzie wolno stojącym – 700m2;
b) mieszkaniową w układzie bliźniaczym:
- dla terenów pozostałych: 600 m2.


Spokojne i malownicze miejsce, w obrębie działki mnóstwo zieleni...a jednocześnie szybki dostęp do wjazdu na autostradę A1.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie.
Zapraszamy na prezentację !!
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.


 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego