WRS-GS-785 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny, Czuchów
Przeznaczenie działki mieszkaniowo-usługowa
Pow. całkowita [m2] 964,0 m²
Wymiary działki 21/44 m
Cena 90000 PLN (93.36 PLN / m²)
  Przedstawiamy ofert sprzedaży działki budowlanej mieszczącej się wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych oraz działek niezabudowanych w spokojnej dzielnicy Czerwionki - Czuchowie. Parcela mieści się w 3 linii zabudowy. Działka o powierzchni 964 m2 w kształcie prostokąta wymiarach ok. 21m/44m, płaska, w całości ogrodzona, zagospodarowana drzewkami owocowymi. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem UMN, co oznacza, że jest to tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla terenów oznaczonych symbolem 1UMN do 7UMN ustala się:
1)
przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa obejmująca usługi :konsumpcyjne, handlu detalicznego,administracyjnobiurowe,
b)
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2)
przeznaczenie dopuszczalne:
a)
miejsca do parkowania,
b) dojazdy,dojścia,
c)
ciągi piesze,pieszo- rowerowe, rowerowe,
d)
zieleń urządzona,
e) infrastruktura techniczna;
2. Dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
1)
nieprzekraczalna linia zabudowy,
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:50%;
3)
minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:45%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a)
minimalny:0,05,
b)
maksymalny0,6,
5)
wysokość zabudowy:
a)
wysokość budynków: do3 kondygnacji nadziemnych,ale nie więcej niż 10,5m,
b)
wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 6m,
c)
wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12m;
6)
kształt dachu: wielospadowy i dwuspadowy symetryczny o nachyleniu połaci15o45o, z dopuszczeniem dachu płaskiego stanowiącego nie więcej niż 20% łącznej
powierzchni dachu danego budynku ,z zastrzeżeniem pkt7;
7)
dla garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o nachyleniu połaci dachowej od15°;
8)
kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu i szarości;
9)
kolorystyka elewacji: tonacja jasnych kolorów pastelowych;
10)
zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym;
11)
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a)
dla zabudowy wolnostojącej: 700 m2,
b)
dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2,
3.
Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1)
minimalna wielkość powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 700 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2,
2) minimalna szerokość frontu działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 20m,
b) dla zabudowy bliźniaczej:12m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowegoprostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20o.


Media takie jak woda znajdują się na działce (podpisana umowa z wodociągami) prąd w granicy działki, kanalizacji brak. Dojazd do parceli uregulowany - droga asfaltowa gminna oraz utwardzona ze służebnością o szerokości 3 metry.

Świetna lokalizacja dla osób ceniących spokój, a zarazem bliski dojazd do autostrady A1 dzięki czemu mamy idealny dojazd do Gliwic, Katowic czy też Żor. Więcej informacji udzielamy telefonicznie.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE do kontaktu w celu umówienia się na prezentację nieruchomości.


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego