WRS-GS-2227 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny, Czerwionka
Przeznaczenie działki usługowa
Pow. całkowita [m2] 1 015,0 m²
Wymiary działki 43m2/66m2/45m2 m
Cena 149000 PLN (146.80 PLN / m²)
SPRZEDAŻ DZIAŁKI- UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU !!

Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki o powierzchni 1015 m2 mieszczącej się w Czerwionce przy głównej ulic 3 Maja.
Parcela w kształcie trójkąta w MPZP oznaczona symbolem B5. U- tereny zabudowy usługowej; co oznacza, że dla terenów oznaczonych symbolem B5. U ustala się:
1. przeznaczenie: zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się lokalizowanie: a) lokali mieszkalnych; b) budynków gospodarczych; c) targowisk; d) obiektów małej architektury; e) dojazdów, miejsc do parkowania; f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; g) zieleni urządzonej.
3. Na terenie B5.U dopuszcza się lokalizowanie parkingów powierzchniowych;
strefa B – ochrony konserwatorskiej.
Wymiary działki, od frontu; 43 m2/66 m2/45 m2. Media tj. prąd i woda znajdują się w drodze dojazdowej.
Opłaty związane z użytkowaniem wieczystym to ok. 1900 zł. jednorazowo na rok. Podatek od nieruchomości wynosi 500 zł. na rok.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ORAZ NA PREZENTACJĘ!!


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego