Działka na sprzedaż w miejscowości Gierałtowice w dzielnicy Przyszowice w cenie 320 000 zł

Działka o powierzchni 2488.00 m2


Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki mieszkaniowo-usługowej usytuowanej w spokojnej miejscowości w powiecie Gliwickim - Przyszowicach, w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna a także nieruchomości gruntowe niezabudowane, dużo zieleni. Parcela {o metrażu|o pow. 2488 m2 a także wymiarach ok.22 m/110m, w MPZP oznaczona symbolem M,U- tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Uchwała nr XXXIX/28/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. 1. Przeznaczenie a także zasady zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonych symbolami 1M,U–57M,U: 1) przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) zabudowa mieszkaniowo–usługowa z usługami handlu detalicznego, usługami konsumpcyjnymi oraz innymi usługami wykonywanymi w lokalach biurowych, pracowniach projektowych, twórczych itp., c) zabudowa usługowa z zakresu usług handlu detalicznego, usług konsumpcyjnych, usług turystyki i rekreacji, d) tereny usług innych niż wymienione w pkt 1 lit. c, z wyjątkiem - składów i baz, - instalacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, - działalności w zakresie zbierania, sprzedaży lub przetwarzania odpadów, - stacji paliw, - skupu, sprzedaży lub wynajmu pojazdów samochodowych, motocykli, maszyn i sprzętu budowlanego, - diagnostyki lub naprawy pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn i sprzętu budowlanego, - przetwórstwa rolnego. 2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów 1M,U–57M,U: 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05; 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w terenach 1M,U–20M,U – 0,80, b) dla zabudowy mieszkaniowo–usługowej - w terenach 1M,U–15M,U– 0,80, c) dla zabudowy usług społecznych – 1,00, d) dla pozostałej zabudowy usługowej oraz dla zabudowy zagrodowej - w terenach 1M,U–15M,U– 0,60, 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej - w terenach 1M,U–15M,U – 30%, b) dla zabudowy zagrodowej - w terenach 1M,U–20M,U– 30%, c) dla zabudowy usług społecznych – 35%, d) dla pozostałej zabudowy usługowej - w terenach 1M,U–20M,U- 30%, 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w terenach 1M,U–15M,U,– 40%, b) dla zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowo–usługowej - w terenach 1M,U–15M,U– 40%, d) dla pozostałej zabudowy usługowej - w terenach 1M,U–15M,U– 20%, e) dla zabudowy zagrodowej - w terenach 1M,U–20M,U– 25%, 5) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 2 pkt 1 lit. c a także lit. d – nie więcej niż 20 m, w tym: a) budynki mieszkalne, mieszkalno–usługowe – do 3 kondygnacji nadziemnych a także nie więcej niż 12 m, b) budynki usług społecznych – do 3 kondygnacji nadziemnych a także nie więcej niż 15 m, c) pozostałe budynki usługowe – do 2 kondygnacji nadziemnych a także nie więcej niż 10 m, d) budynki magazynowe, gospodarcze, garażowe, wiaty: - w terenach 1M,U–38M,U – nie więcej niż 7 m, 6) gabaryty zabudowy: a) budynki mieszkalne, mieszkalno–usługowe, usługowe – maksymalna %pow. zabudowy obiektu – 400 m², maksymalna długość elewacji – 30 m, b) budynki magazynowe, gospodarcze, garażowe, wiaty - w terenach 1M,U–38M,U, 40M,U–57M,U maksymalna %pow. zabudowy obiektu – 250 m², maksymalna długość elewacji – 20 m, 7) geometria dachów – dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45º; na budynkach o wysokości nie większej niż 9 m dopuszcza się dachy płaskie; 8) minimalna %pow. nowo wydzielanej działki budowlanej: a) dla działek budowlanych, które mają możliwość podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej – w terenie 14M,U – 350 m², w pozostałych terenach – 600 m². Działka nie w pełni uprawiana (przeorana), a nie w pełni porośnięta trawą (ok. 500 m) z pozostałościami po budynku gospodarczym. Media takie jak prąd a także woda znajdują się w drodze dojazdowej do parceli, brak kanalizacji miejskiej; wjazd bezpośredni z drogi publicznej. Bardzo dobra lokalizacja dla osób ceniących spokój a także ciszę, a jednocześnie obok do ulicy Gliwickiej oraz  bardzo dobry dostęp do A1 a także A4 !!! Zapraszamy na prezentację!!!


Lokalizacja: Gierałtowice, Przyszowice, Pow. całkowita [m2]: 2 488,0 m², Wymiary działki: 22x110 m, Cena: 320000 PLN,

Standard: , Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: prostokąt, Ogrodzenie działki: brak, Woda: w ulicy, Dojazd: asfalt, Otoczenie: zabudowa jednorodzinna, Prąd: w ulicy,

Telefon komórkowy:  535 960 967, 535 520 529, 535 520 071, , Telefon: 32 8279377, E-mail: biuro@warnajtys.pl,
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego