Działka mieszkaniowo-usługowa na sprzedaż w miejscowości Czerwionka-Leszczyny (gw) w dzielnicy Stanowice w cenie 249 000 zł

Działka o powierzchni 1296.00 m2


DZIAŁKA BUDOWLANA w STANOWICACH !! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki budowlanej mieszczącej się na terenie gminy Czerwionka- Leszczyny w sołectwie Stanowice. Działka w trakcie podziału; %pow. nowo wydzielanej parceli będzie wynosić ok. 1296 m2 (na mapie oznaczona nr 3); od frontu ok. 27 m. W MPZP oznaczona jest symbolem UMN- tereny zabudowy usługowej a także mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki uregulowany - udział w drodze. Media tj. prąd, gaz, woda znajdują się na działce, z której wydzielana jest parcela. Bardzo dobra lokalizacja; szkoła a także przedszkole znajdują się w odległości ok. 700 metrów, pod ręką sklepy, kościół, przystanki autobusowe. Pod bokiem do wjazdu A1 (ok. 700 m); dzięki czemu mamy szybki dojazd do Żor, Gliwic czy Katowic. UCHWAŁA NR XXVIII/363/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH z dnia 1 lutego 2013 r. * Dla terenu oznaczonego symbolem UMN ustala się przeznaczenie podstawowe: 1) usługi nieuciążliwe z wyłączeniem usług: oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i społecznej usługi handlu a także gastronomii; 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. * Obowiązują zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; a) 6,0m od linii rozgraniczającej drogi (granicy planu) ulicy Żorskiej (starej), b) 6,0m od linii rozgraniczającej drogi KDG, c) 3,0m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo-jezdnego KDX; 2) minimalna %pow. wydzielanej działki budowlanej – 800m2. * Obowiązują parametry i wskaźniki zagospodarowania: 1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35; 2) intensywność zabudowy – od 0,1 do 1,2; 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%; 4) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §9 ust.3. * Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 1) maksymalna wysokość zabudowy – 10,5m; 2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 3; 3) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 15m; 4) dachy: a) płaskie, b) spadziste symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15-45°. * Obowiązują zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) minimalna %pow. wydzielanej działki budowlanej – 800m2; 2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej – 20m. * Obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej: 1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych; 2) zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi oznaczonej symbolem KDG; 3) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §9 ust.3. Dla zdecydowanego Klienta, cena jeszcze do negocjacji !! Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na prezentację parceli !!


Lokalizacja: Czerwionka-Leszczyny (gw), Stanowice, Przeznaczenie działki: mieszkaniowo-usługowa, Pow. całkowita [m2]: 1 296,0 m², Wymiary działki: 27x50x30x35 m, Cena: 249000 PLN,

Standard: , Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: nieregularny, Gaz: jest, Woda: jest, Otoczenie: działki zabudowane, Prąd: jest,

Telefon komórkowy: 535 520 071, 535 960 967, 535 520 529, Telefon: 327782793, E-mail: biuro@lm.nieruchomosci.pl,
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego