Działka na sprzedaż w miejscowości Czerwionka-Leszczyny (gw) w dzielnicy Książenice w cenie 89 000 zł

Działka o powierzchni 704.00 m2


Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki budowlanej usytuowanej wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych a także działek niezabudowanych w Książenicach. Parcela {o metrażu|o powierzchnia 704m2 a także wymiarach, szerokość ok. 16 m a także długość ok 45 m. Media tj. woda a także prąd na sąsiedniej parceli. Dojazd drogą gminną -częściowo asfaltową , a nie w pełni służebność droga  gruntowa. Tereny mieszkaniowe z dużym udziałem zieleni oznaczone symbolem MZ. Na terenach dopuszcza się również : 1) realizację zabudowy zagrodowej, 2) realizację zabudowy gospodarczej a także pomocniczej związanej z zabudową mieszkaniową, 3) realizację funkcji usługowej ( rzemiosło, handel, gastronomia), której uciążliwość nie wykracza poza granice działki, 4) obiekty użyteczności publicznej, 5) sieci a także urządzenia infrastruktury technicznej a także komunikacyjnej, Na terenach obowiązuje zakaz: 1) lokalizacji obiektów a także urządzeń o uciążliwym oddziaływaniu na otoczenie w tym: baz, myjni samochodowych, stacji paliw płynnych itp., 2) realizacji garaży zbiorowych, 3) zwałowania odpadów przemysłowych, 4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, magazynowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi. Na terenach ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) forma projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz, 2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym wraz z możliwością podpiwniczenia do wysokości 1,0 m nad poziom terenu; dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 30- 40o , budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji, 3) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze, garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujące bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym, 4) minimum 70% powierzchni działek przeznacza się pod zieleń, Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej a także ciepłowniczej ( w tym szansa korzystania z indywidualnego źródła ciepła), 2) odprowadzenie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej, 3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury wymienionej w ust.6 pkt.2 przewiduje się odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub dopuszcza się przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska, 4) dostawy ciepła dla celów grzewczych ze źródeł spełniających obowiązujące wymogi ochrony środowiska   Dobra lokalizacja w pobliżu szkoła, przedszkole, sklepy, Kościół a także przystanek autobusowy. Zapraszamy na prezentację!


Lokalizacja: Czerwionka-Leszczyny (gw), Książenice, Pow. całkowita [m2]: 704,0 m², Cena: 89000 PLN,

Standard: , Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: prostokat, Ogrodzenie działki: siatka,

Telefon komórkowy: 535 520 529, 535 960 967, 535 520 071, , Telefon: 032 778 27 93, E-mail: biuro@warnajtys.pl, Nr licencji: 13852 ,
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego