Działka na sprzedaż w miejscowości Czerwionka-Leszczyny (gw) w dzielnicy Bełk w cenie 395 000 zł

Działka o powierzchni 7362.00 m2


Posiadamy w ofercie na sprzedaż piękną działkę leżącą wśród zieleni a także lasów, w gminie Czerwionka - Leszczyny, sołectwie Bełk. Parcela o wymiarach ok. 42m/173m w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona symbolem 8RA  - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej a także agroturystycznej w gospodarstwach rolnych. Uchwała: MPZP Nr: XXXIX/517/14 : Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny rolnicze oznaczone symbolami 1RA ÷ 9RA z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej a także agroturystycznej w gospodarstwach rolnych. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji garaży a także budynków gospodarczych. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji garaży a także budynków gospodarczych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RA ÷ 9RA : a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,04, b) %pow. zabudowy – nie więcej niż 2% powierzchni posiadanego areału rolnego, c) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 90%, d) maksymalna wysokość zabudowy – 10,5 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne (liczone wraz z poddaszem użytkowym), z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia wysokości obiektów i urządzeń do 25 m w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi prowadzonej produkcji rolnej, e) dachy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450, f) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie zlokalizowane w siedlisku oraz 1 miejsce na 2 miejsca noclegowe w działalności agroturystycznej. Miejsca parkingowe należy realizować w obrębie siedliska na otwartym terenie lub w garażach. § 43. Na terenach objętych planem ustala się, że dla istniejącego zagospodarowania a także istniejącej zabudowy na działce budowlanej w przypadku odbudowy a także nadbudowy istniejącej zabudowy w rzucie istniejącym dopuszcza się odstępstwo od ustaleń zawartych w § 18 w taki sposób, że w przypadku przekroczenia parametru wskaźnika intensywności zabudowy, lub maksymalnej wysokości zabudowy dopuszcza się zwiększenie wyżej wymienionych parametrów o 5% w stosunku do istniejącej zabudowy na polepszenie warunków technicznych istniejącej zabudowy. Media tj. prąd a także woda znajdują się w drodze dojazdowej do parceli. Dojazd do działki, drogą polną Więcej informacji udzielamy telefonicznie.  Zapraszamy na prezentację!!!


Lokalizacja: Czerwionka-Leszczyny (gw), Bełk, Pow. całkowita [m2]: 7 362,0 m², Wymiary działki: 42m/173 m, Cena: 395000 PLN,

Standard: , Zagosp. działki: niezagospodarowana, Kształt działki: prostokąt, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: brak, Woda: w ulicy, Dojazd: droga polna, Otoczenie: działki niezabudowane, Położenie: poza miastem, Prąd: w ulicy, Kanalizacja: brak,

Telefon komórkowy: 535 520 529, 535 960 967, 535 520 071, , Telefon: 032 778 27 93, E-mail: biuro@warnajtys.pl, Nr licencji: 13852 ,
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego